يکشنبه, 25 آذر 1397

    /  2
عنوان : بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی از موسسه بتن صنعت به همراه سرمایه گذاران كشور تركیه
کد خبر : ۲۲۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 
ساعت : ۸:۵۲:۱۵

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس ابراهیمی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی به همراه سرمایه گذارانی از کشور ترکیه از موسسه بتن صنعت سازمان بازدید و در مورد نحوه سرمایه گذاری و ایجاد همکاری بین دو طرف گفتگو و تبادل نظر کردند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
سازمان همیاری شهرد اریهای استان آذربایجان غربی