رو عنوان : PreTitle
عنوان : دیدار و تبریك مدیر عامل سازمان به معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۸:۴۴:۱۱

به گزارش روابط عمومی سازمان،  امیر ابراهیمی هشترودی مدیرعامل سازمان همیاری به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان امروز در معاونت عمرانی شهرداری ارومیه حضور یافتند و مسئولیت آقای زوار را به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه به وی تبریک گفتند .
در این دیدار مدیر عامل سازمان همیاری  درخواست تعامل بیشتر با معاونت فنی و عمرانی شهرداری در پروژه های عمرانی را خواستار شده و آمادگی این سازمان را جهت کمک و آبادانی هر چه بیشتر این شهر اعلام نمودند .